แจ้งชำระเงิน

 • bbk
  ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อบัญชี : เหลี่ยมแก้ว – กรุงเทพ
  เลขที่บัญชี : 909 042 5977
 • kban
  ธนาคารกสิกร
  ชื่อบัญชี : เหลี่ยมแก้ว – กรุงเทพ
  เลขที่บัญชี : 010 843 6867
 • thaipanit
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี : เหลี่ยมแก้ว – กรุงเทพ
  เลขที่บัญชี : 148 218 1517

  แจ้งชำระเงิน